top of page
karni-160.jpg

חומרי קליעה

תיקון רהיטים - נצרים למכירה - חומרי קליעה - קליעת סלים

הנצרים הינם חלקו הפנימי של מוט הראטן ומיוצרים בטכניקה של פריסה.

מידות

עובי: 1/1.5 מ"מ

רוחב: 25 מ"מ

תיקון רהיטים - נצרים למכירה - חומרי קליעה - קליעת סלים

הנצרים הינם חלקו הפנימי של מוט הראטן ומיוצרים בטכניקה של פריסה.

מידות

עובי :1/1.5 מ"מ

רוחב: 10 מ"מ

תיקון רהיטים -נצרים למכירה - חומרי קליעה - קליעת סלים

הנצרים הינם חלקו הפנימי של מוט הראטן ומיוצרים בטכניקה הדומה לחריטה.

מתאים כחומר לקליעה סלסלות.

מידות

קוטר : 2, 2.5, 3, 3.5, 4,

4.5, 5, 6, 8, 10 מ"מ

תיקון רהיטים - קש למכירה - חומרי קליעה - קליעת סלים
קש דק
חומר קליעה

רצועות המיוצרות מקליפת הראטן.

הקש הדק משמש בדרך כלל לאריגה ולתיקון מושבי כסאות.

מידות

עובי: 1-1.5 מ"מ

רוחב: 2.5, 5, 6, 7 מ"מ

תיקון רהיטים - חבל דני למכירה - חומרי קליעה - קליעת סלים

חבל שזור מ-2 או 3 גדילי קרטון דחוסים.

משמש בדרך כלל לאריגת מושבי כסאות.

מתאים כחומר קליעה.

מידות

קוטר: 3-4 מ"מ

תיקון רהיטים - עשב ים למכירה - חומרי קליעה - קליעת סלים

עשוי מצמח "עשב ים"

לאחר ייבוש הצמח, מייצרים ממנו חבל שזור מ-2 או 3 גדילים.

עשב הים משמש בעיקר כחומר לקליעה ולאריגת משטחים.

מידות

קוטר: 3.5-4 מ"מ

הצמה קלועה מ-3 נצרים בעובי 2 מ"מ כל אחד,

הקליעה יוצרת צורה של סרט מידות.

מידות

עובי הסרט: 2 מ"מ

רוחב הסרט: 30 מ"מ

bottom of page