top of page
karni-160.jpg

מוטות ראטן טבעיים

תיקון רהיטים - מוט ראטן למכירה - חומרי קליעה - מוטות ראטן

מוטות המלאקה משמשים

לייצור רהיטים ולדקורציה.

מידות

קוטר: 18-34 מ"מ

תיקון רהיטים - מוט ראטן למכירה - חומרי קליעה - מוטות ראטן

מוטות הסרוואק משמשים בדרך כלל לחיזוקים, ליצירת מסגרות ולדקורציה.

מידות

 קוטר: 8-18 מ"מ

תיקון רהיטים - מוט ראטן למכירה - חומרי קליעה - מוטות ראטן

מוטות הקובו גמישים ביותר,

משמשים לקליעה, חיזוקים ודקורציה.

מידות

קוטר: 4-6 מ"מ

מוטות ראטן מקולפים

תיקון רהיטים - מוט ראטן למכירה - חומרי קליעה - מוטות ראטן

הינם כשמם מוטות ראטן ללא הקליפה החיצונית. מוטות אלה משמשים בעיקר לייצור רהיטים.

מידות

קוטר: 12-32 מ"מ

bottom of page