top of page
karni-193.jpg
karni-151.jpg

מוטות ראטן מקולפים

מוטות ראטן מקולפים, הינם כשמם מוטות ראטן ללא הקליפה החיצונית. מוטות אלה משמשים בעיקר לייצור רהיטים ואנו משווקים אותם בקטרים החל ב – 12 מ"מ (מוטות בקוטר קטן יותר יוגדרו כ"נצרים") ועד 34 מ"מ.

מתאים לתיקון רהיטים, עבודות קליעה, עיצוב פנים וחומרי דקורציה.                                                                    

bottom of page