top of page
karni-193.jpg
karni-195.jpg

נצרים שטוחים

נצרים שטוחים, הינם חלקו הפנימי של מוט הראטן ומיוצרים בטכניקה הדומה לפריסה.

נצרים שטוחים: בעובי של 1/1.5 מ"מ וברוחב של 10 מ"מ ו.. 25 מ"מ.

מתאים לתיקון רהיטים, עבודות קליעה, עיצוב פנים וחומרי דקורציה.                                                                    

bottom of page